Strona Główna

Dniepropietrowski Obwodowy Związek Polaków udziela wszechstronnego wsparcia i pomocy, porad prawnych Polakom i osobom polskiego pochodzenia w Obwodzie Dniepropietrowskim.

Strona GłównaZwiązek Polaków oferuje także uczniom szkół podstawowych, kandydatom na studia oraz osobom z polskimi korzeniami możliwość nauki języka polskiego i dogłębnego poznania polskiej kultury. Specjalne programy kulturowe i językowe pomogą przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na Kartę Polaka lub do przyjęcia na polskie uczelnie.

Strona GłównaUdzielamy pomocy osobom, które zdecydowały się podjąć studia wyższe w Polsce, zbieramy i wypełniamy dokumenty wymagane do podjęcia nauki w Polsce oraz przedstawiamy listę szkół wyższych i zawodowych w Polsce, których komisja rekrutacyjna działa w oparciu o Dniepropietrowski Obwodowy Związek Polaków.